COUNTRY  ST-506 -Компресорно масло

VG-100

Препоръчва се за употреба в мобилни, стационарни едностъпални и многостъпални  бутални компресори с експлоатационни температури до+ 200 ° С, включително с отделно смазване на цилиндрите.
Балансиран пакет от добавки без пепел осигурява висока устойчивост на окисление и  корозия . Маслото има ниска склонност към въглеродни отлагания по бутала, бутални пръстени и клапани.
Идеално за използване в тежки условия . Намалява риска от пожар или експлозия
Разфасовка 1л.