Професионален продукт за безконтактно измиване на автомобили и камиони.

Произведен в Русия от DELFIN CHEMICALS под контрола на американската компания 3ton Autochemical U.S.A.

Съдържа мощни миещи добавки на основата на съвременни ПАВ(Повърхностно активните вещества) от последно поколение,които значително усилват почистващият ефект.

Ефективно премахва всички видове замърсявания,като например асфалт, следи от смоли и насекоми , прах, сажди и др.Безопасен   за всички видове покрития. Запазва блясъка и предпазва от влиянието на околната среда .
Инструкция за употреба. Замърсената повърхност се обработва предварително със струя вода под налягане . Приготвя се работен разтвор в съответствие с инструкциите и вида на използваното оборудване. При липса на инструкции :за пеногенератори – използвайте съотношение 1:25-1:50 . За оборудване с ( пенокомплект) -шампоана се нанася без разреждане или разреден 1:1-1:5 в зависимост от степента на замърсяване. Нанесете го върху колата , времето за изчакване е не повече от 5-6 минути .Препарата да не се оставя да изсъхне. Изплаква се с водна струя под налягане.
Предпазни мерки. Продуктът е за професионална употреба . Когато се използва да се носи защитно облекло , очила и ръкавици . В случай на контакт с очите , веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
Разфасовка-1/10 литра