ORT-740- T

Преддназначен за използване в:

(740-1117040) КАМАЗ 740, ЗИЛ 133, ГАЗ Дизель, УРАЛ